Carin Bolander – ny medarbetare på NKK Uppland AB.

Vi är väldigt glada över att vi kunnat knyta Carin till NKK Upplands verksamhet. Det höjer inte bara kompetensen inom bolaget, utan startar också ett nytt verksamhetsområde med inriktning mot konsulttjänster, utbildning och rådgivning, som Carin kommer att leda och utveckla.

Konsult- och rådgivningstjänsterna vänder sig till slakterier, livs- och lantbruksföretag samt andra inom de gröna näringarna, som vill certifiera sin verksamhet och djurhållning enligt, till exempel, KRAV och/eller EU-Ekologisk. Carin ser då till att allt är förberett för revision och certifiering, som utförs av ett oberoende certifieringsorgan.

Carin är godkänd av Jordbruksverket att bedriva utbildning för kompetensbevis avseende slakt och avlivning, som all slakteripersonal måste ha, som utför dessa moment, läs mer om det här.

Carin gör även rådgivning i djurvälfärd på KRAV slakterier enligt KRAVs regel 10.1.3.

nkk-uppland-carinCarin är utbildad husdjursagronom vid SLU, med kurser inom, bl.a. djurfysiologi, nutrit-ion/foderlära och avel,så väl som etologi och djurvälfärd samt ekologisk djurhållning.

Carin har förberett slakterier inför KRAV-certifiering och i detta sammanhang, utbildat personal för kompetens-bevis enligt avlivningsförordningen. Hon har även haft tjänst vid såväl Jordbruks- och Livsmedels-verket som handläggare av frågor rörande djurskydd, ekologisk produktion samt livsmedel. Carin har också varit verksam som lärare på Naturbruksprogrammets djur- och lantbruksutbildning samt varit driftsledare på ett lantbruksföretag.

Med denna satsning hoppas vi på att kunna bistå våra kunder med att utveckla sin verksamhet i en ekologisk och hållbar riktning, att djurvälfärd alltid finns med på agendan och att därigenom skapa de närproducerade produkter av hög kvalitet, som efterfrågas av allt fler.

Carin nås på telefon 0735-56 64 15 eller via carin.bolander@nkkuppland.se

Varmt välkommen Carin.

Inbjudan skinninfo

Hej.
Inför den kommande skinnsäsongen vill vi, Roslagslamm Ek. Fören. och Donnia Skinn AB, i år igen, härmed inbjuda er till en informationsdag om lamm- och fårskinn.
Förra årets evenemang blev mycket uppskattat så skynda att anmäla er.

Filip Ugrinovski från Donnia kommer att går igenom allt om skinn, från grundhantering av råskinn, beredningsprocess, till färdigt resultat.

Flera företag och organisationer som berör fårnäringen är inbjudna att delta och presentera sina produkter, informera om sin verksamhet, och kanske sina behov.
Vi träffas:
Lördagen den 29 augusti, kl 12,00
Marma Gård Företagsby
Marma 113
741 93 KNIVSTA
(vid g:a Rv 77, mellan Östuna K:a och Mora Stenar)
Vi inleder med en lunchbuffé, minglar, talar med deltagare.
Anmälan sker till skinninfo@nkkuppland.se eller på tfn 0763-67 33 55,
senast 2014-08-22.
Varmt välkomna.

Läs PDF-filen med inbjudan till skinninfo här