Bolaget Natur & Kulturkompaniet i Uppland AB startades 2011 av Per Eckerström och Barbro Roback Eckerström.

Det började med att vi tog hand om återtagsskinn, när vi ändå skulle skicka skinn från våra egna får, till beredning. Nu hanterar vi ett par tusen skinn och hudar per år. Det mest exotiska, hittills, är vattenbuffel från Enköping, Vicent från Avesta och skruvhornsfår från Skansen, Sthlm.

Flera av våra kunder hade svårt att komma in på lokala slakterier för att göra återtag på köttet. Därmed var idén om transporttjänsten född. Vi transporterar nu alla lantbrukets djur, livdjur, betesdjur eller djur som ska gå till slakt.

Hos oss kan ni boka slakt. Genom vårt nära samarbete med fem slakterier i Uppland, kan vi oftast hitta luckor för att komma förbi slaktköer. Detta gäller både vid återtag eller försäljning mot avräkning.

Vi är väldigt glada, att vi nu kan lägga till ytterligare ett verksamhetsområde, nämligen natur- och kulturmiljövård. Att hjälpa till med att bevara delar av det historiska landskapet och hävda detta med äldre metoder och teknik, har alltid legat oss varmt om hjärtat. Vi tillför nu kompetens att inventera, skapa restaurerings- och åtgärdsplaner och inte minst, kompetens att söka rätt miljöstöd.

I linje med våra kunders stora natur- och miljöengagemang kan vi nu också erbjuda hjälp med olika certifieringar, t. ex. KRAV, EU-eko, IP-Certifiering, mm. för möta marknadens ökade krav på närproducerad certifierad mat.

Välkomna att kontakta oss på telefon, mail, eller varför inte, besök oss på Skyndeln 140 i Alunda.

Hitta till Skyndeln

om-nkkuppland-1000