Vi tar emot skinn och hudar för beredning hos Donnia Skinn AB i Tranås.

 

Så här går det till:

Fyll i en följesedel och maila den till oss. Där anger du dina kontaktuppgifter och hur du vill ha skinnen beredda.
Ange också slakteri och planerat slaktdatum. Om något djur har avvikande SE-nummer på öronmärket, t.ex. inköpt, så ange detta. Det underlättar identifieringen.

Slakteriet grundsaltar skinnen. Vi hämtar dem och när vi kontrollerat, vid behov, kompletteringssaltat, märkt och packat skinnen, får ni ett ordererkännande.

När skinnen kommer åter, skickar vi dem till er, om ni inte särskilt angett, att ni vill hämta dem i vår skinnlokal på Berga Gård, Almunge.

Var noga med att informera slakteriet om återtag av skinnen. Notera det gärna på transportdokumentet eller, föra att vara på den säkra sidan, signalmärk med ett rött signalmärke eller något rött band i ena ID-märket i djurets öra.

Samma förfaringssätt gäller för hudar.

 

Genom avtal, tar vi hand om skinn och hudar från följande slakterier,

Almunge Kött AB, Faringe Kött & Chark AB,
Lundsbols Lammslakteri AB, Lövsta Kött AB
samt Roslagens Slakt & Chark AB