Vi transporterar alla lantbrukets djur.
Inriktningen är främst mer småskaliga transporter där det kanske inte är motiverat att köra med stor lastbil, exempelvis till slakt, utbeten, livdjur, etc.

Vi använder en IFOR-Williams, TA 510, tri, dd, med en totalvikt på 3 500 kg, djurtransporttrailer.
Vi tar ca 50 lamm eller ca 40-45 tackor per transport och de åker i 2 våningsplan.

Vid transport av en större mängd djur har vi möjlighet att disponera en djurtransportlastbil genom vårt samarbete med Erik Andersson Djurtransporter AB, då vi eller Erik kör.

Se även under transport - slakt - styckning, där transport ingår i ett paketpris.

Våra transportfordon är naturligtvis besiktigade av Lst i djurskyddshänseende.
Vi har transportörtillstånd av SJV, SE 166056, samt kompetensbevis för djurtransporter (TYA).

Kontakta oss för prisuppgifter.

djurtransporter-nkk-uppland-tjanstbild

transport-slakt-styckning-tjanstbild